De dvd Klein gebaar, groot geluk laat in een documentaire (46 minuten) en 4 losse portretten (17-24 minuten) zien hoe mensen uit de directe omgeving van kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen met kleine dingen iets kunnen betekenen voor deze kinderen.

In Nederland groeien zo’n 1,6 miljoen kinderen en jongeren op met ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Deze kinderen worden thuis - de plek waar zij zich kind moeten kunnen voelen - geconfronteerd met de problemen van de mensen waar ze het meest van houden. Daarmee lopen ze een sterk verhoogd risico zelf ook in problemen te komen. Vaak schamen ze zich en voelen ze zich alleen, in de steek gelaten, angstig, onzeker, schuldig, boos en verdrietig. Ze hebben veel behoefte aan ‘gewone’ dingen, ‘gewone’ mensen en aan afleiding.  Familie, vrienden, buren, bekenden en beroepskrachten in de omgeving van deze kinderen kunnen met kleine gebaren dan ook veel voor hen betekenen. Die kleine dingen zijn voor deze kinderen van onschatbare waarde. Niet alleen op het moment zelf, maar ook  voor de toekomst.

Productie, regie en scenario: Clé Jansen
Idee, research en tekst: Ingrid Ligtermoet
Vormgeving: Esther van Efferink
lllustratie: Babs Ketelaar

Doel en doelgroep van de dvd Het doel van deze dvd is om de directe omgeving van kinderen die thuis worden blootgesteld aan psychische of verslavingsproblemen van hun ouders, handvatten en inspiratie te bieden om een actieve rol te gaan spelen voor deze kinderen. De kernboodschap daarbij is dat kleine gebaren veel kunnen betekenen. Onder de directe omgeving verstaan we:
1. Familie (ooms, tantes, opa’s, oma’s), buren, vrienden van ouders, bekenden, ouders van vriendjes en vriendinnetjes.
2. Beroepskrachten die werken met of in hun werk te maken hebben met kinderen: leerkrachten, leidsters in kindercentra, sport- en vrijetijdsbegeleiders, welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen et cetera. In het bijzonder verstaan we onder beroepskrachten ook het behandelend personeel van ouders in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zij kunnen met dezelfde kleine gebaren iets betekenen, en zeker ook door kinderen bij de behandeling te betrekken en het gezin als systeem te zien.

Wie kan de dvd gebruiken? Klein gebaar, groot geluk is een voorlichtingsfilm voor individuen en groepen. Er is geen specifieke gebruikersdoelgroep voor deze dvd. Iedereen die aandacht wil vestigen op het thema van de dvd kan deze inzetten. Met name preventiewerkers zullen de dvd in hun werk kunnen gebruiken bij voorlichting aan kinderen en professionals. Trainers en docenten kunnen de dvd inzetten in cursussen en opleidingen. Een leerkracht op een school of bijvoorbeeld een welzijnswerker kan een themabijeenkomst organiseren en de dvd daarbij gebruiken. Psychologen en andere behandelaars kunnen de dvd meegeven aan ouders.