De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Klein gebaar, groot geluk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klein gebaar, groot geluk. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast . Klein gebaar, groot geluk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Klein gebaar, groot geluk, welke geen eigendom zijn van Klein gebaar, groot geluk, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Klein gebaar, groot geluk. Hoewel Klein gebaar groot geluk uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Klein gebaar, groot geluk worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Klein gebaar, groot geluk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.